Zanno Jacklin

Beteendevetare

Zanno Jacklin - Open For Work

Fram till 2014 arbetade jag främst inom industri som svetsare, men efter en arbetsskada som resulterade i en skadad nerv, blev jag tvingad att söka mig mot andra typer av arbeten. Detta ledde till att jag 2015 började arbeta med familjeutredningar av familjer med psykosocial problematik. Det var ett mycket intressant arbete, där jag träffade människor från alla sociala, ekonomiska och etniska bakgrunder...

Läs vidare

Genom åren har jag haft en bred variation av arbeten. Samtidigt har jag kontinuerligt utbildat mig vid sidan av. Min största styrka är just min breda erfarenhet tillsammans med utbildning som är både akademisk och praktisk...

Läs vidare

En lite mer detaljerad beskrivning av de arbeten jag haft, vad min roll varit på respektive arbete...

Läs vidare

Det finns olika sätt att kontakta mig, lite beroende på orsaken till kontakten...

Läs vidare